Mediterrane Tuinen

pdf

Mediterrane klimaatzones in de wereld


Wereldkaart Mediterrane Klimaat

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/gallery/9/192.jpg

Wat is het mediterrane klimaat?
Het mediterrane klimaat wordt gekenmerkt door een droge zomer en een zachte winter. De neerslag vertoont sterke schommelingen, van zware regen gedurende korte periodes en droogte gedurende lange periodes. Sommige gebieden kunnen in een paar dagen tijd meer dan 50% van de jaarlijkse neerslag ontvangen. Periodes van droogte (toegevoegd aan een droge zomer) komen het hele jaar voor en in sommige gebieden kan de luchtvochtigheid dalen tot minder dan 20%. Dit zorgt voor moeilijke omstandigheden die alle vegetatie dwingt zich aan te passen (acclimatiseren) om te overleven.

Dit klimaat komt voor in de gebieden rond de Middellandse Zee, maar ook in andere delen van de wereld zoals in Californië en zelfs in Chili, Australië en Zuid-Afrika. (Zie bovenstaande kaart)

Wat bedoelen we als we spreken over mediterrane vegetatie?
Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar de flora is veel rijker in de mediterrane klimaatzones dan in gematigde klimaatzones. Botanici kennen ongeveer 75.000 plantensoorten die voorkomen in dit klimaat.

Op het gebied van biodiversiteit zijn meer dan 60% van de plantensoorten te vinden rond de Middellandse Zee, met name in Frankrijk. Ter vergelijking, in Noord-Europa komen niet meer dan 6.000 soorten voor, terwijl het zuiden van Frankrijk alleen al goed is voor meer dan 2.000 soorten.

Waarom deze gebieden?
Zoals op de kaart is aangegeven liggen deze zones in bepaalde geologische gebieden. De bewegingen van de tektonische platen hebben steile bergwanden zowel aan zee als in de bergen veroorzaakt. In de onderzochte gebieden zien wij dat, door een combinatie van deze geologische en geografische elementen, zij hetzelfde mediterrane klimaat hebben,

Tijdens een opeenvolging van afwisselende ijstijden en klimatologische opwarming werden de aangegeven gebieden schuilplaatsen voor plantensoorten zowel in de buurt van de zee als in rotsachtige gebieden in het binnenland. Verschillende factoren hebben het mogelijk gemaakt voor de planten om hun overlevingskansen te verhogen, terwijl ze relatief beschut waren.

Waarom beschermen?
Strategieën voor de voortplanting van deze plantensoorten zijn complexer dan degene die nodig zijn voor de soorten op open vlaktes. Het concept van de tijd wordt hier gedefinieerd op een wereldschaal. Het genetisch erfgoed, het DNA, muteert langzaam. Deze natuurlijke mutatie is het gevolg van het aanpassen aan de omgevingsomstandigheden. Als soorten gevangen waren in deze versnipperde gebieden moesten zij hun gedrag aanpassen om te overleven, soms zijn ze zelfs gemuteerd naar een nieuwe plantenfamilie. Ze hebben specificaties ontwikkeld die zo zeldzaam zijn dat hun genetisch erfgoed niet gevarieerd genoeg is om plotselinge veranderingen (zoals de menselijke impact) te weerstaan. Ze konden daardoor overleven in deze gebieden, maar het heeft ze ook verzwakt. Vandaar dat wetenschappers zicht bewust worden van de noodzakelijkheid om deze biodiversiteit te beschermen door het specificeren van 's werelds biodiversiteit hot spots. Om meer te leren over overlevingsstrategiën klik hier.

Klik hier voor meer informatie over plantvormen.

Wat vinden we in het Botanische Park?
De locatie van het park en de omgeving bieden gunstige omstandigheden om dit innovatieve project een goede kans van slagen te geven. De oppervlakte geeft de mogelijkheid de verschillende sferen, welke typerend zijn voor de verschillende gebieden, na te bootsen en in elkaar over te laten lopen.

Wij zijn over de hele wereld getrokken om de typische sfeerbeelden te ontdekken die representatief zijn voor de klimaatzones welke de basis vormen voor de uitwerking van de landschappen. Zo wordt geprobeerd de natuurlijke omstandigheden na te bootsen zoals deze zijn gezien. Niets is aan het toeval overgelaten. De sferen hebben dezelfde namen als de parken naar welke zij refereren, zodat bezoekers een overeenkomst kunnen ontdekken tussen het botanische park Château Pérouse en wat mogelijk is te ontdekken in deze parken.

Algemeen plan park - Zoom in of uit voor meer details