De proefnemingen

pdf

De proefnemingen


De ontwikkeling van het Botanische Park in cijfers per 01-01-2019

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/gallery/9/290.jpg

De cumulative cijfers van de introducties.

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cultivar Cumulatif 6 6 45 75 111 193 271 739 813 861 861 865 875 900
Botanic Cumulatif 40 40 43 51 59 77 127 779 832 883 887 1321 2181 4266
Seeds Cumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 27 859 943 2280 4433 5258


De Hybriden.
In het begin hebben wij grotendeels hybriden aangeschaft. Naar mate onze kennis groeide en de plannen voor de botanische tuin verder vorm aannamen, zijn wij meer en meer over gegaan op botanische taxa (zie grafiek hierboven).

De Zaden.
Omdat wij werken met zeldzame taxa en taxa die ver hier vandaan groeien is het bijna niet mogelijk om diegene die wij zoeken als plant te verkrijgen. Daarom hebben wij veel tijd in gestopt om, naast kwekers, ook zaadleveranciers te vinden. Deze zoektocht werpt nu zijn vruchten af en wij zijn in staat geweest om in de afgelopen 2 jaar een grote hoeveelheid zaden aan te schaffen. Een deel daarvan zijn al bij onze partners om te kiemen en een deel zal in het najaar geplant kunnen worden.

Binnenkomst van planten en zaden.

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/gallery/9/291.jpg

De jaarlijkse binnenkomst van planten in cijfers.

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cultivar Annual 6 0 39 34 36 82 101 486 110 71 6 6 21 37
Botanic Annual 40 0 5 9 10 21 65 683 93 95 17 501 1101 2823
Taxon Annual 46 0 44 43 46 103 166 1169 203 166 23 507 1122 2860
Seed Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 27 832 88 1477 2829 2191

Binnenkomst van de planten en het aantal dode planten

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/gallery/9/292.jpg

De jaarlijkse binnenkomst van de planten en de doden in getallen.

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cultivar Units Yearly 249 0 71 84 70 3084 12871 12827 3895 691 142 24 125 199
Botanic Units Yearly 831 0 26 8268 2878 884 2351 5033 2267 1387 329 3973 9265 20097
Taxon Units Yearly 1080 0 97 8352 2948 3968 15222 17860 6162 2078 471 3997 9390 20296
Taxon Units Death Yearly 172 0 40 918 95 518 471 4990 1859 724 218 1233 2025 734

De voorselectie.
Er is een breed scala aan planten bekeken. Meer dan 56.000 taxa (zaden en stekken) zijn opgenomen in een database om de botanische taxa te identificeren, waarvan de aanwezigheid is aangetoond in de mediterrane klimaatzones en die verkregen kunnen worden.
De gebieden, met specifieke sferen en die uniek zijn voor elke mediterrane regio, zijn gedefinieerd. De benodigde werkwijze, is de verwerving van jonge planten en/of zaden die, afhankelijk van de behoefde van elke type plant, in cultuur worden gebracht in kwekerijen of rechtstreeks in onze proeftuinen. We voeren tests uit alsmede acclimatisatie fasen, waarna het proces voltooid wordt door het definitieve planten in de botanische tuin.

Toekomst.
We hebben nog steeds ongeveer 10.000 botanische taxa te testen, geïntegreerd in onze databank en getekend in het ontwerp van het toekomstige botanische park. Deze getallen kunnen veranderen als gevolg van onze toekomstig reizen…
De onderstaande tabel geeft een niet-limitatieve lijst van botanische taxa aan, die we op dit moment kunnen verwerven om te testen.

Californië Zuid-Afrika Australië Chili Mediterranee (Nieuw Zeeland) (Japan) Total
1.837 4.615 2.693 1.324 4.549 113 692 15.823