De proefnemingen

pdf

De proefnemingen


De ontwikkeling van het Botanische Park in cijfers per 15-10-2019

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-1.jpg

De cumulative cijfers van de introducties.

Year (Cumulative) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cultivar introductions 6 6 45 75 111 193 271 743 817 865 865 870 883 913 921
Botanic introductions 39 39 42 50 58 75 124 759 811 862 866 1298 2136 4320 5808
Taxon introductions 45 45 87 125 169 268 395 1502 1628 1727 1731 2168 3019 5233 6729
Seed Germinations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38 43 414 2125

De Hybriden.
In het begin hebben wij grotendeels hybriden aangeschaft. Naar mate onze kennis groeide en de plannen voor de botanische tuin verder vorm aannamen, zijn wij meer en meer over gegaan op botanische taxa (zie grafiek hierboven).

Binnenkomst van planten en zaden.

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-2.jpg

De jaarlijkse binnenkomst van planten per taxon in cijfers.

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cultivars 6 0 39 34 36 82 101 490 110 71 6 7 25 44 15
Botanic 39 0 5 9 10 20 63 666 92 94 16 501 1 082 2 923 2 214
Taxon 45 0 44 43 46 102 164 1 156 202 165 22 508 1 107 2 967 2 229
Seed 0 0 0 0 0 0 0 0 13 823 87 1 469 2 797 1 405 3 501

Binnenkomst van de planten en het aantal dode planten

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-3.jpg

De jaarlijkse binnenkomst van de planten en de doden in getallen.

Year (Quantity) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cultivar Units 249 0 71 84 70 3 084 12 871 12 852 3 895 691 142 23 140 187 107
Botanic Units 828 0 26 8 268 2 878 884 2 351 4 749 2 267 1 441 308 3 990 9 420 20 295 9 922
Taxon Units 1 077 0 97 8 352 2 948 3 968 15 222 17 601 6 162 2 132 450 4 013 9 560 20 482 10 029
Taxon Units Death 180 0 40 886 88 522 663 5 269 2 017 1 133 217 1 263 2 691 1 978 263

De zaad ontwikkeling

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-6.jpg

De zaden.
Omdat we werken met zeldzame soorten en taxa die ver van onze regio groeien, is het zelden mogelijk om de planten te kopen die we zoeken. Om deze reden hebben we veel tijd doorgebracht om niet alleen naar kwekerijen maar ook naar zaadleveranciers te kijken. Dit werk werpt nu zijn vruchten af en in de afgelopen jaren waren we in staat om een grote hoeveelheid zaden aan te kopen. Sommigen ontkiemen al in onze kwekerij of bij onze partners. We zien een duidelijke verschuiving in de inkoop van planten naar onze eigen productie.

De voorselectie.
Er is een breed scala aan planten bekeken. Meer dan 63.000 taxa (plant soorten) + synonymen zijn opgenomen in een database om de botanische taxa te identificeren, waarvan de aanwezigheid is aangetoond in de mediterrane klimaatzones en die verkregen kunnen worden.
De gebieden, met specifieke sferen en die uniek zijn voor elke mediterrane regio, zijn gedefinieerd. De benodigde werkwijze, is de verwerving van jonge planten en/of zaden die, afhankelijk van de behoefde van elke type plant, in cultuur worden gebracht in kwekerijen of rechtstreeks in onze proeftuinen. We voeren tests uit alsmede acclimatisatie fasen, waarna het proces voltooid wordt door het definitieve planten in de botanische tuin.

Toekomst.
We hebben nog steeds ongeveer 9.000 botanische taxa te testen, geïntegreerd in onze databank en getekend in het ontwerp van het toekomstige botanische park. Deze getallen kunnen veranderen als gevolg van onze toekomstig reizen… De onderstaande tabel geeft een niet-limitatieve lijst van botanische taxa aan, die we op dit moment kunnen verwerven om te testen.

Californie Afrique du Sud Australie Chili Bassin méditerranéen (NouvelleZelande) (Asie) Total
1.887 4.514 3.245 1.419 4.326 (448) (4.208) 15.391