De proefnemingen

pdf

De proefnemingen


De ontwikkeling van het Botanische Park in cijfers per 5-1-2022

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-0.jpg

De acclimatisatie van de planten

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-1.jpg

De Hybriden.
In het begin hebben wij grotendeels hybriden aangeschaft. Naar mate onze kennis groeide en de plannen voor de botanische tuin verder vorm aannamen, zijn wij meer en meer over gegaan op botanische taxa (zie grafiek hierboven).

Binnenkomst van planten en zaden

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-2.jpg

Binnenkomst van de planten en het aantal dode planten

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-3.jpg

De zaad ontwikkeling

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-6.jpg

De zaden.
Omdat we werken met zeldzame soorten en taxa die ver van onze regio groeien, is het zelden mogelijk om de planten te kopen die we zoeken. Om deze reden hebben we veel tijd doorgebracht om niet alleen naar kwekerijen maar ook naar zaadleveranciers te kijken. Dit werk werpt nu zijn vruchten af en in de afgelopen jaren waren we in staat om een grote hoeveelheid zaden aan te kopen. Sommigen ontkiemen al in onze kwekerij of bij onze partners. We zien een duidelijke verschuiving in de inkoop van planten naar onze eigen productie.

De zaai resultaten

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-8.jpg

Het stekken

https://www.chateau-perouse.com/assets/bestanden/images/TableauBotanique-9.jpg

Stekken.
Sinds 2018 hebben we een stekken actieplan om de vermenigvuldigingsvoorwaarden te bepalen voor elk taxon dat we op het landgoed hebben.

De voorselectie.
Er is een breed scala aan planten bekeken. Meer dan 66.000 taxa (plant soorten) + synonymen zijn opgenomen in een database om de botanische taxa te identificeren, waarvan de aanwezigheid is aangetoond in de mediterrane klimaatzones en die verkregen kunnen worden.
De gebieden, met specifieke sferen en die uniek zijn voor elke mediterrane regio, zijn gedefinieerd. De benodigde werkwijze, is de verwerving van jonge planten en/of zaden die, afhankelijk van de behoefde van elke type plant, in cultuur worden gebracht in kwekerijen of rechtstreeks in onze proeftuinen. We voeren tests uit alsmede acclimatisatie fasen, waarna het proces voltooid wordt door het definitieve planten in de botanische tuin.

Toekomst.
We hebben nog steeds ongeveer 9.000 botanische taxa te testen, geïntegreerd in onze databank en getekend in het ontwerp van het toekomstige botanische park. Deze getallen kunnen veranderen als gevolg van onze toekomstig reizen… De onderstaande tabel geeft een niet-limitatieve lijst van botanische taxa aan, die we op dit moment kunnen verwerven om te testen.

Californie Afrique du Sud Australie Chili Bassin méditerranéen (NouvelleZelande) (Asie) Total
2 305 5 219 3 826 1 650 4 682 (295) (816) 17 682