Collectie van Geraniaceae

mappdfyoutube

Collectie van Geraniaceae


In onze collectie hebben we 112 soorten van de 266 die we momenteel van plan zijn te verkrijgen op een totaal van ongeveer 835 soorten.

Verspeiding en leefgebieden
De familie Geraniaceae is zeer divers door hum verspreidingsgebieden met vochtige tot droge klimaten en humusrijke substraten tot zeer arm.

Presentatie van onze collectie