De tuinen

pdfgallery

De tuinen


Op dit moment zijn er 4 proef tuinen aanwezig:

De riviertuin (2009)
De eerste proeftuin (2011)
De Australische proeftuin (2017)
De derde proeftuin (2018)

De proeftuinen. Plaats de cursor op de afbeelding en zoom in of uit voor meer details.

De acclimatisatie van planten

Waarom?
De planten die zullen worden geplant in de botanische tuin komen allemaal uit gebieden met een mediterraan klimaat wat vooral wordt gekenmerkt door een warme en droge zomer en een milde en natte winter. Er bestaan veel micro-klimaten in deze gebieden en planten zijn hiervoor zeer gevoelig. Sommige soorten groeien bijvoorbeeld alleen op hellingen met een bepaalde ligging, anderen groeien alleen maar in beschutte kloven en nog weer anderen groeien op een open vlakte waar ze worden blootgesteld aan de wind en de zon. Ons bibliografisch onderzoek geeft een eerste idee hoe ze te planten. Dat is waarom we een bibliotheek hebben gebouwd. ("Klik hier" om de lijst te bekijken.) Geleidelijk creëren we alle microklimaten in testtuinen en we observeren de reactie van planten.

Actiemiddelen.
Verschillende acties zijn achtereenvolgens nodig. Allereerst moet er een geschikt landschap worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld; terrein hoogten, rotsblokken en/of een kunstmatige rivier. Vervolgens worden bij elkaar horende planten, struiken en bomen verenigd, waarna deze zodanig geplant moeten worden dat onder andere de zon-behoeften van de planten gerespecteerd worden. Bovendien variëren de bodemgesteldheden van plaats tot plaats (kleigrond, humus, zand ...). Het is noodzakelijk om dat te imiteren. Tevens moet de irrigatie worden aangepast aan de hoeveelheid, de frequentie en de zuurgraad. Als laatste worden plaatselijk specifiekere manieren gebruikt zoals verneveling om omgevingen met hoge vochtigheid te kunnen garanderen daar waar dit nodig is.

Studie.
Om te zien of het juiste microklimaat is bereikt, moet deze bestudeerd worden alsmede de planten die er in geplant zijn. Om dit te doen worden temperatuur-, luchtvochtigheid-, windsnelheid- en zonnestraling sensoren geïnstalleerd. De gezondheid van de planten zal worden beoordeeld door voortdurende observatie en door het meten van hun chlorofyl-waarde met behulp van een chlorofyl-meter (SPAD502+ van Konica Minolta). Inderdaad, chlorofyl is een essentieel pigment voor fotosynthese, het proces dat essentieel is voor de ontwikkeling van de planten. De waarde en de evolutie is daarom een goede indicator van de toestand van planten. Bovendien zal de hoeveelheid irrigatiewater worden gemeten om deze zo fijn mogelijk in te stellen.

De getallen.
Voor meer informatie, "Klik hier".

Het belang van de juiste plaats in de tuin

Om een consistente beplantingstekening te maken, zoals we hiernaast kunnen zien, zijn we sinds de start van het project bezig geweest met de definitieve ontwerpen. De gekleurde cirkels helpen om de verspreiding van de taxa (plantsoorten) te herkennen.

Ten slotte wordt alle informatie gebruikt om elke taxon in te tekenen, met inbegrip van het formaat ten tijde van het planten alsmede na 5, 10, 20 en 50 jaar. Als we de gegevens veranderen veranderd de tekening automatisch mee.

Het uiteindelijke doel is om een natuurlijk landschap te maken en tegelijkertijd de ontwikkeling daarvan te beheersen.

Identificatie

We werken met kwekerijen en gespecialiseerde zaadleveranciers, maar ondanks dat blijven wij waakzaam over de juistheid van de identificatie. Onze procedure omvat de volgende stappen:

  • Bij ontvangst van de zaden krijgen de zakjes zowel een label (boven) als wanneer ze gezaaid worden (onder).
  • Nadat de taxa gearriveerd zijn krijgen de planten allemaal een label die ze zullen behouden zolang ze in de kwekerij blijven ??(in het midden).
  • Bij de eerste bloei van een taxon maken wij foto's en controleren wij de identificatie. Deze foto's worden vervolgens in de database geplaatst en bieden een bevestiging van de identiteit.
  • In de proeftuin worden zij geo-gelokaliseerd. Nadat de plant definitief is geplant, wordt elke plant weer geo-gelokaliseerd een met behulp van een geometrisch systeem (Total-Station Hilti, nauwkeurigheid centimeter).

Dus we voegen het echte en het virtuele samen. Dankzij een telefoon of tablet die op de website is aangesloten, kunnen bezoekers al lopende toegang krijgen tot het tuinplan en inzoomen op de kleinste details die punten tonen waarop ze kunnen 'klikken' om informatie te krijgen.

Zaden

Omdat zeer weinig planten direct bij kwekerijen kunnen worden gekocht bestellen wij zaden bij zaad-specialisten. Zo kunnen wij later de natuurlijke omstandigheden binnen parken zo getrouw mogelijk nabootsen.

Wanneer we zaden verwerven, wordt een deel toevertrouwd aan gespecialiseerde kwekerijen (Arven, Issa, Railhet, Arvan, Cavatore en Monde des Fougères). Deze zorgen voor ontkieming in hun eigen kassen. De rest van de zaden wordt door ons gezaaid in onze zaailingen of onze eigen klimaatkamer. Zodra de planten resistent genoeg zijn, gaan ze in acclimatisatiekassen en / of onze schaduwkas waar ze verder groeien, voordat ze in testtuinen worden geplant.

Klimaat kamer

Terras voor het kasteel

De meest kwetsbare planten groeien op op het terras.

Kleine Kwekerij

Gelegen achter het kasteel sinds 2005, is deze kwekerij geïnstalleerd. Er worden planten opgeslagen die worden verzameld om daarna in de tuinen te worden geplant. Zij worden geacclimatiseerd dankzij de veelvoudige blootstelling aan de zon. Middels deze ruimte kunnen we ook bodembedekkende planten of snelle proliferatie opslaan en cultiveren.

De Eucalyptus kwekerij

Sommige planten zijn niet te verplanten en worden verder in potten gekweekt tot ze definitief worden geplant. Ze worden daarom in gespecialiseerde kwekerijen geplaatst zoals bijvoorbeeld onze kwekerij voor Eucalyptussen. We kweken ze in Airpot® omdat ze geen grote wortels maken en de kleine wortels tegengehouden worden door het licht zonder in de pot te draaien.

Verhoogde bakken voor acclimatisatie

Naast deze kwekerij hebben we bakken geïnstalleerd om de vetplanten te kunnen testen die uit de Karoo-regio van Zuid-Afrika en de Mattoral-regio van Chili komen.