Onderzoek

pdf

Onderzoeksthema's in de tuin


Het onderzoek is gericht op het verzamelen van de wetenschap die nodig is voor het creëren en onderhouden van een grote botanische tuin. Om dit te doen, hebben we onze eigen ervaringen en partnerschappen waarmee we gerelateerd onderzoek doen.

Ons eigen onderzoek

Ons eigen onderzoek richt zich op:
- De meest succesvolle kiemtechnieken voor meer dan 17.000 taxa.
- Het vinden van het juiste teeltrecept ter plaatse voor meer dan 17.000 taxa.
- Hoe water vast te houden op de percelen.

Onderzoek naar bestuivers

Sinds 2013 organiseren we bestuiversidentificaties in samenwerking met Jean-Laurent HENTZ naturalist van Gard Nature. Hier vindt u het onderzoeksdocument dat we zullen wijzigen naarmate het document zich ontwikkelt. Bovendien hebben we de waarnemingen aan de planten in de tuin gekoppeld middels onze html-documenten per taxon.

Onderzoek van de gecultiveerde bomen voor de botanische tuin

In 2020 starten we met onderzoek van de effecten van onze plantculturen op de 2.000 taxa van bomen in cultuur. Bestanden worden beschikbaar gesteld zodra ze gereed zijn.
De eerste studie betreft onze Eucalyptus-collectie. We werken samen met Claire ATGER, botanicus, onderzoeksingenieur en geassocieerd onderzoeker in het bedrijf Pousse-Conseil en Yves CARAGLIO, botanicus-onderzoeker. We analyseren het wortelstelsel van de Eucalyptussen en hun gehele ontwikkeling.